IZI Turut Serta Dalam Muzakarah Perzakatan Nasional Kemenag