IZI Jatim Gelar Fitting dan Penyerahan Kaki Palsu Program Terpadu 2019