IZI terpilih menjadi Lembaga Amal Zakat (LAZ) dengan Pelaporan Terbaik.