Ketika Allah Lebih Menyukai Orang Bodoh Daripada Ahli Ibadah