Lammus Untuk Mustofa, Guru Ngaji yang Tak Pungut Bayaran Kepada Muridnya