Mak Mut, Seorang Janda Yang Tinggal Bersama Cucunya Penyandang Tunawicara dan Tunarungu