Mengajarkan Saling Bekerjasama dengan Rakitan Gundam Plastic