Tag Archives

belajar zakat

( 1 Post )

Antusias Staff Kemenag RI Dalam Edukasi “Zakat Game”

JAKARTA (IZI NEWS)-- Untuk memperkenalkan zakat, jenis zakat dan menghitung zakat IZI mengedukasi masyarakat melalui Zakat Game. Dengan  Zakat Game masyarakat bisa mengetahui jenis zakat, dalil-dalil tentang zakat dan cara menghitung zakat dengan cara yang asyik.  Zakat Game IZI ini mend...

JAKARTA (IZI NEWS)-- Untuk memperkenalkan zakat, jenis zakat dan menghitung zakat IZI mengedukasi masyarakat melalui Zak...