Tag Archives

#Sahabat yang Pertama Masuk Islam

( 1 Post )

Mengenal Abu Bakar Ash-Shidiq, Mukmin yang Paling Sempurna Imannya

“Andaikata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam ini niscaya iman Abu Bakar lebih berat timbangannya”.(HR. Baihaqi – pada Kitab Syuba’ul Iman)             Abu Bakar Ash-Shidiq merupakan sahabat Nabi pertam...

“Andaikata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh umat Islam ini niscaya iman Abu Bakar lebih berat timbanganny...