Tag Archives

sedekah

( 24 Posts )

Golongan yang tidak boleh menerima zakat

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketet...

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua...

Bolehkah Bayar Zakat Dari Gabungan Nishab Emas, Perak Dan Uang ?

Bolehkah Bayar Zakat Dari Gabungan Nishab Emas, Perak Dan Uang ? Berikut Penjelasaan Biro Kepatuhan Syariah LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) menjawab :   Zakat adalah ibadah yang diwajibkan kepada muslim yang memiliki harta berlebih, tepatnya mencapai nishab atau di...

Bolehkah Bayar Zakat Dari Gabungan Nishab Emas, Perak Dan Uang ? Berikut Penjelasaan Biro Kepatuhan Syariah LAZNA...

Apa itu zakat perdagangan ?

Sahabat bagi yang punya usaha atau perdagangan, Yuk tunaikan zakat perniagaan atau dagangya yaa ?.. . Berikut penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau...

Sahabat bagi yang punya usaha atau perdagangan, Yuk tunaikan zakat perniagaan atau dagangya yaa ?.. . Berikut penjelas...

Siapakah Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat ?

dalam islam siapa sajakah yang boleh menerima zakat ? berikut penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Sesungguhnya zakat punya ketentuan khusus terkait kriteria penerima zakat dan menjadi keharusan amil ataupun donator untuk menyalurkan donasi...

dalam islam siapa sajakah yang boleh menerima zakat ? berikut penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuha...

Bagaimana Al-Qur’an menjelaskan kemiskinan ?

Kemiskinan hadir di beberapa negara berkembang,  Bagaimanakah Al-Qur'an  mengatasi kemiskinan ? . Berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : . Menurut islam kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah masalah yang serius. Al- Qur’an m...

Kemiskinan hadir di beberapa negara berkembang,  Bagaimanakah Al-Qur'an  mengatasi kemiskinan ? . Berikut penjelasan...

Apakah hewan ternak perlu dizakatkan ?

Sahabat IZI punya peternakan hewan ?  Bagaimana ketentuan Islam tentang hewan ternak, seperti apa zakat hewan ternak ? Berikut penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan...

Sahabat IZI punya peternakan hewan ?  Bagaimana ketentuan Islam tentang hewan ternak, seperti apa zakat hewan ternak ? ...

Apakah sebuah perusahaan perlu zakat ?

Apakah sebuah perusahaan perlu zakat ? . Berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : . Perusahaan pada umumnya bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang bergerak dalam jual beli barang (tranding) dan perusahaan bergerak dibidan...

Apakah sebuah perusahaan perlu zakat ? . Berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah...

Kapankah Waktu Menunaikan Zakat Fitrah ?

Sahabat muslim, Apakah kamu tau hari apa saja syarat sah terima zakat fitrah ? berikut penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seseorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merde...

Sahabat muslim, Apakah kamu tau hari apa saja syarat sah terima zakat fitrah ? berikut penjelasan Dewan Pengawas Syar...

Apa Saja Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dalam Fikih ?

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. kriteria apa saja yang dipenuhi untuk para muzaki dalam fikih islam berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : W...

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. ...

Agar Dosamu Terhapus

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614). Sedekah dapat menghapus dosa tapi harus diiringi dengan taubatan nasuha, Banyak orang tetap melakukan ...

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. ...