Tag Archives

#Sirah

( 1 Post )

PERANG TABUK

A. Latar Belakang Perang Kerjaan romawi merupakan kekuatan terbesar didunia saat itu. Genderang perang ini ditabuh oleh pihak romawi, ketika Syuhbil Ibn Amr Al-Ghassani membunuh duta Rasullah S.A.W, Haris Ibn Umair Al-Azdi. Padahal sahabat ini tengah membawa misi untuk menya...

A. Latar Belakang Perang Kerjaan romawi merupakan kekuatan terbesar didunia saat itu. Genderang perang in...