232 KK Di Tuban Terima Sedekah Air IZI Jawa Timur  Pada Momen Kemerdekaan