40 RUMAH  DIALIRKAN AIR BERSIH OLEH IZI JATENG DAN YOGYAKARTA DI KAMPUNG BINA ZAKAT  DIY