BEKERJA SAMA DENGAN PERMATABANK SYARIAH, IZI ADAKAN PEMBINAAN DAN BUKA BERSAMA DENGAN PENERIMA MANFAAT