Bolehkah ketika saya bersedekah saya mengharapkan balasan dari Allah dengan berdoa mengharap sesuatu ketika bersedekah? Boleh.