Tag Archives

hukum zakat

( 5 Posts )

Zakat emas : bolehkah menggabungkan zakat perak dan emas?

Saya suka mengganti perhiasan dari koleksi emas dan perak saya, jika digabungkan koleksi saya itu mencapai nishab 85 gram, apakah itu harus dizakatkan emas? Berikut jawaban dari Biro Kepatuhan Syariah IZI - Ya. Emas, perak, dan uang adalah jenis harta yang sama, yaitu naqdain. Oleh seba...

Saya suka mengganti perhiasan dari koleksi emas dan perak saya, jika digabungkan koleksi saya itu mencapai nishab 85 gra...

Jika penghasilan saya sudah mencapai nishab, sementara saya berkerja sambil kuliah dan membiayai adik saya yang juga sekolah, apakah saya wajib zakat?

Jika penghasilan saya sudah mencapai nishab, sementara saya berkerja sambil kuliah dan membiayai adik saya yang juga sekolah, apakah saya wajib zakat? - Berikut ini jawaban dari Biro Kepatuhan Syariah IZI Ketentuan dalam zakat pendapatan atau  penghasilan adalah pendapatan atau pen...

Jika penghasilan saya sudah mencapai nishab, sementara saya berkerja sambil kuliah dan membiayai adik saya yang juga sek...

Bolehkah ketika saya bersedekah saya mengharapkan balasan dari Allah dengan berdoa mengharap sesuatu ketika bersedekah? Boleh.

Bolehkah ketika saya bersedekah saya mengharapkan balasan dari Allah dengan berdoa mengharap sesuatu ketika bersedekah? Boleh? - Berikut jawabannya dari Biro Kepatuhan Syariah Seseorang yang berdoa mengharapkan sesuatu ketika bersedekah adalah bentuk tawassul (wasilah) kepada Allah deng...

Bolehkah ketika saya bersedekah saya mengharapkan balasan dari Allah dengan berdoa mengharap sesuatu ketika bersedekah? ...

Mana yang lebih utama, membayar hutang atau tunaikan zakat?

Mana yang lebih utama, membayar hutang atau tunaikan zakat? Berikut jawabannya dari Biro Kepatuhan Syariah IZI - Dalam hal ini ada dua keadaan: Yang pertama, jika utang seseorang adalah untuk kebutuhan pokok yang mendesak seperti anak sakit, terkena musibah, atau yang sejenis, da...

Mana yang lebih utama, membayar hutang atau tunaikan zakat? Berikut jawabannya dari Biro Kepatuhan Syariah IZI - ...

Jika saya masih tinggal bersama orang tua, sementara saya sudah bekerja, apakah saya sudah wajib zakat?

Jika saya masih tinggal bersama orang tua, sementara saya sudah bekerja, apakah saya sudah wajib zakat? -  Berikut ini jawabannya dari Biro Kepatuhan Syariah Insiatif Zakat Indonesia Zakat adalah kewajiban yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang dengan ketentua...

Jika saya masih tinggal bersama orang tua, sementara saya sudah bekerja, apakah saya sudah wajib zakat? -  Berikut i...