Mana yang lebih utama, membayar hutang atau tunaikan zakat?