Bolehkah niat berinfak dijadikan satu dengan zakat?