Kisah Fia, Rela Cuti Kuliah Demi Dampingi Adik di RSP IZI-YBM PLN