Kisah Teladan Adik Atifa, Santri Madrasah Diniyah IZI Sulsel