Sah, Satu Keluarga Menjadi Mualaf dengan Bimbingan Dai IZI