Terima Kaki Palsu YBM PLN-IZI, Pak Nurdin Kini Aktif Buka Usaha Jahit