IZI dan UPZ PermataBank Syariah Adakan Halal Bihalal dan Grand Launching Kerjasama 2021