Launching Pembangunan Masjid di Pedalaman Kepulauan Meranti bersama Anis Ambadar