Tempuh 485 Km, Ambulance IZI-YBM PLN Antar Jenazah Korban Gempa Sulbar