Tag Archives

#ZakatRingankanBeban

( 20 Posts )

Bagaimana Hukum Zakat Profesi ?

Adakah zakat profesi dalam islam ? Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nisab, seperti pendapat...

Adakah zakat profesi dalam islam ? Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Zakat ...

Bagaimana Penjelasaan Islam Tentang Zakat Investasi ?

Investasi yang dimaksud disini adalah seperti hasil sewa aset lalu Bagaimana penjelasan islam tentang zakat hasil sewa aset atau al-mustaghalat? Apa saja kriteria harta zakat hasil sewa aset atau al-mustaghalat ? . Berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan...

Investasi yang dimaksud disini adalah seperti hasil sewa aset lalu Bagaimana penjelasan islam tentang zakat hasil sewa a...

Uang Simpanan Dan Deposito Apakah Perlu Dizakatkan ?

Sahabat muslim yang mempunyai tabungan terhitung mencapai satu tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana dalam penjelasan Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan IZI menjawab : 1. Uang simpanan Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya, uang si...

Sahabat muslim yang mempunyai tabungan terhitung mencapai satu tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana dalam ...

Ancaman Apa Saja Bagi Orang Yang Tidak Berzakat ?

zakat merupakn kewajiban setiap muzaki yang mampu menunaikannya, tapi bagaimana jika tidak membayarkan hak kewajibannya ? Berikut penjelasan Dewan Pengawasan Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : Ada banyak nash Al-Qur’an yang menegaskan ancaman bagi orang yang ...

zakat merupakn kewajiban setiap muzaki yang mampu menunaikannya, tapi bagaimana jika tidak membayarkan hak kewajibannya ...

Apa Saja Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) Dalam Fikih ?

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. kriteria apa saja yang dipenuhi untuk para muzaki dalam fikih islam berikut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI menjawab : W...

Muzaki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. ...

Apa Itu Zakat Mal ?

Hay, Sahabat muslim sudah taukah apa itu zakat mal, ternyata zakat mal salah satu zakat yang diwajibkan berikut penjelasan dari : Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah  IZI Zakat mal adalah zakat yang yang dikenankan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang ata...

Hay, Sahabat muslim sudah taukah apa itu zakat mal, ternyata zakat mal salah satu zakat yang diwajibkan berikut penjelas...

Apa Itu Zakat Emas dan Zakat Perak ?

Yuuk kita kenalan apa itu zakat emas dan zakat perak, berikut penjelasan dari : Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan IZI Dalam fikih, emas merupakan nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas. Imam Ghazali berkata, “Siapa ya...

Yuuk kita kenalan apa itu zakat emas dan zakat perak, berikut penjelasan dari : Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro K...

Bagaimana Penjelasan Islam Berzakat Melalui Lembaga ?

Berzakat melalui Lembaga apakah diperbolehkan dalam islam ?? berikut penjelasan dari Ustadz Dr.Oni Sahroni, Lc, MA akan membantu menjawab :   Prioritasnya berzakat melalui lembaga zakat yang amanah dan professional untuk disalurkan kepada mustahik agar donasi yang terbata...

Berzakat melalui Lembaga apakah diperbolehkan dalam islam ?? berikut penjelasan dari Ustadz Dr.Oni Sahroni, Lc, MA ak...

Apa manfaat zakat dan pengaruhnya bagi kehidupan ?

Zakat merupakan kewajiban yang di perintahkan Allah, karena zakat meringankan beban setiap hambanya yang beriman. Berikut penjelasan  Dewan Pengawas Syariah IZI dan Biro Kepatuhan Syariah IZI membantu menjelaskan : Zakat merupakan mensucikan hati, melahirkan hati yang fitrah me...

Zakat merupakan kewajiban yang di perintahkan Allah, karena zakat meringankan beban setiap hambanya yang beriman. Beri...

Apa sih pengertian dari zakat ?

Menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu di sebut  zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Makna-makna tersebut digunakan didalam Al-Qur’an dan hadis ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang t...

Menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu di sebut  ...